Swimcloud

50 Free - SCY - Men - 2022-2023

Name Time
1 Jack Herczeg
Miami University (Ohio)
20.20
2 Pedro Gueiros
Miami University (Ohio)
20.29
3 Mason Miller
Miami University (Ohio)
20.32
4 Matt Fetterman
Miami University (Ohio)
20.80
5 Henju Duvenhage
Miami University (Ohio)
20.84
6 Uros Djokovic
Miami University (Ohio)
21.25
7 Adrian Dulay
Miami University (Ohio)
21.31
8 Ian Arnold
Miami University (Ohio)
21.37
9 Fitz Miller
Miami University (Ohio)
21.42
9 Robert Luebke
Miami University (Ohio)
21.42
11 Owen Blazer
Miami University (Ohio)
21.43
12 Kevin Donaldson
Miami University (Ohio)
21.61
13 Scott Spear
Miami University (Ohio)
21.68
14 Brady Miller
Miami University (Ohio)
21.79
15 Maguire Sheppard
Miami University (Ohio)
21.88
16 Ben Eichberg
Miami University (Ohio)
21.96
17 Diego Pareja
Miami University (Ohio)
22.04
18 Aaron Black
Miami University (Ohio)
22.06
19 Yonatan Rosin
Miami University (Ohio)
22.82
20 Jack Clouatre
Miami University (Ohio)
23.19
21 Evan Kindseth
Miami University (Ohio)
23.46
22 Nick Barrows
Miami University (Ohio)
23.58

Filters

Embed