Swimcloud
Mid-American Championships (M)

2018 Mid-American Championships (M)

A Final
Name Team Time Score Pts Imp
1 Antonio Thomas Missouri State logo 20.00 846 +0.8% SB
2 Gordon Wheeler Miami-OH logo 17.00 819 +1.3% PB
3 Minki Kang Missouri State logo 16.00 802 -0.1%
4 Michael Wolfe Southern Illinois logo 15.00 798 +2.0% SB
5 Kevin Kluge Southern Illinois logo 14.00 794 +3.0% PB
6 James McGuire Miami-OH logo 13.00 786 +3.2% PB
7 Christopher Cole Southern Illinois logo 11.00 774 +2.1% PB
7 Tanner Olmos Eastern Michigan logo 11.00 774 +5.2% SB
B Final
Name Team Time Score Pts Imp
9 Iago Moussalem Amaral Miami-OH logo 9.00 790 +2.4% SB
10 Austin Theobald Miami-OH logo 7.00 789 +3.2% PB
11 Kevin Douglas Missouri State logo 6.00 781 +0.5% PB
12 Alex Arrieta Eastern Michigan logo 5.00 777 +2.7% SB
13 Jean-francois Murphy Eastern Michigan logo 4.00 772 +3.0% SB
14 Jake Precious Miami-OH logo 3.00 769 +2.7% PB
15 Parker Saladin Eastern Michigan logo 2.00 749 +1.6% PB
16 Nolan Fahey Southern Illinois logo 1.00 736 +1.5% SB
Preliminaries
Name Team Time Pts Imp
1 Antonio Thomas Missouri State logo 808 -0.8%
2 Michael Wolfe Southern Illinois logo 808 +2.4% PB
3 Gordon Wheeler Miami-OH logo 803 +0.7% PB
4 Kevin Kluge Southern Illinois logo 794 +3.0% PB
5 Minki Kang Missouri State logo 793 -0.5%
6 James McGuire Miami-OH logo 780 +3.0% PB
7 Tanner Olmos Eastern Michigan logo 777 +5.4% SB
8 Christopher Cole Southern Illinois logo 774 +2.1% PB
9 Austin Theobald Miami-OH logo 774 +2.5% PB
10 Kevin Douglas Missouri State logo 773 +0.2% SB
11 Parker Saladin Eastern Michigan logo 764 +2.3% PB
12 Jean-francois Murphy Eastern Michigan logo 763 +2.6% SB
13 Jake Precious Miami-OH logo 761 +2.4% PB
14 Alex Arrieta Eastern Michigan logo 761 +2.0% SB
X Jacob Ehrman Eastern Michigan logo 754 +2.5% SB
15 Nolan Fahey Southern Illinois logo 734 +1.4% SB
16 Iago Moussalem Amaral Miami-OH logo 730 -0.2%
17 Credence Pattinson Evansville logo 728 -0.3%
18 Peter Lingo Evansville logo 714 +3.1% PB
19 Brandt Hudson Evansville logo 707 -1.2%
20 Michael Stern Southern Illinois logo 704 +1.9% PB
21 Davis Meyn Ball State logo 699 +1.7% PB
X Michael Connor Southern Illinois logo 694 +1.4% SB
22 Isaac Walling Ball State logo 671 +1.8% SB
23 Austin Smith Evansville logo 667 -1.7%
X Michael Mollak Missouri State logo 652 +1.0% SB
24 Abdul Samad Abu-Shanab Evansville logo 650 +3.1% SB
25 Zack Sagan Evansville logo 647 +0.4% SB
X David Stoddard Evansville logo 642 +4.6% PB
26 Ryan Jackowiak Ball State logo 641 +0.4% PB
27 Jack Luddy Ball State logo 601 0.0%
X Weston Gadbois Southern Illinois logo 563 +0.2% PB
X Jacob Sampson Evansville logo 407 -0.5%