Swimcloud
Troy Athens vs Novi

High point

Name Team Class Gold Silver Bronze Score NISCA
1 Nitya Garg Novi logo 2 2 12 44.0
2 Anna Emanuel Novi logo 2 12 61.7
3 Mia Dominguez Athens logo SO 2 12 36.3
4 Kennedy Hix Novi logo 3 8 25.0
5 Shalaka Magal Novi logo 2 1 1 7 56.0
6 Vanessa McHale Novi logo SO 2 1 1 7 45.3
7 Avni Rai Novi logo 7 3 1 6 66.7
8 Yufan Wu Novi logo 1 2 6 69.7
9 Fiona Popaj Novi logo 1 6 112.0
10 Haasini Gopalsamy Novi logo FR 2 2 6 45.0
11 Montserrat Castells Novi logo 2 6 10.5
12 Sophia Pineda Vega Novi logo SO 2 1 4 48.5
13 Riya Thirumoorthi Novi logo 2 4 63.0
14 Kira Kozlowski Novi logo 1 4 112.0
15 Karina Urm Novi logo 1 4 66.0
16 Ria Bhatia-Gupta Novi logo 1 4 31.3
17 Sakura Mori Athens logo SR 4 26.0
18 Taelyn Freise Novi logo 1 3 104.0
19 Haruka Ishibashi Novi logo 1 3 32.5
20 Sonia Samuel Novi logo 1 3 27.5